Samenwerking

Samenwerking is de kracht van Combine Energy.

Niet alleen in inkopen van producten.

Veel belangrijker zijn de uitwisseling van vak- en productkennis, ervaring, do’s en don’ts, maar ook onderling samenwerken is heel belangrijk.
Wij zijn niet alleen maar een platform, maar ook de verbindende factor.

Combine-Energy is de organisatie die contact houdt met de verschillende werkgroepen en platforms. Delen wij ook de de kennis op juist hele andere gebieden: denk aan P&O, recruitment, gebruikersgroepen van de ERP-systemen, benchmark, wagenpark, BIM, ICT-ontwikkelingen, etc.
Daarnaast heeft Combine-Energy de academie waar medewerkers van de aangesloten bedrijven elkaar kunnen treffen in vakopleidingen. Ook wil Combine-Energy ondersteunen op gebied van Innovatie en snel wisselende technieken in de markt.

Maar misschien niet geheel onbelangrijk, met collegiale in- en uitleen helpen we elkaar om tekorten en overschotten in personeelsbezetting op te vangen.

Meer weten over samenwerken?