Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Consumenten:

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van consumenten zijn van toepassing de NVKL-algemene voorwaarden voor consumententransacties, zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 3/2023. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Lees de algemene voorwaarden consument.

Zakelijk:

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van beroeps- en bedrijfsmatige afnemers zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL , zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 4/2023. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Lees de algemene voorwaarden zakelijk.