Keuring en inspectie warmtepompen

Home » Producten en diensten » Keuring en inspectie warmtepompen

Bij de keuze voor een warmtepomp komt meer kijken dan u misschien denkt. Is het vermogen van de pomp toereikend om aan uw warmtevraag te voldoen? Waar moet de buitenunit geplaatst worden? Voldoet de pomp aan de vereiste geluidsnormen? Dit zijn nog maar een paar aspecten, want we hebben het dan nog niet eens gehad over het installatiewerk, de garantie en het aanvragen van subsidie bij de overheid.

Objectieve rapportage

U zult begrijpen dat er nogal wat mis kan gaan. Dat geldt voor de fabrikant, installateur en de eindgebruiker.
Heeft u als fabrikant een dispuut met uw installateur, of heeft u als installateur een probleem met uw leverancier of klant? Of betwist u als eindegebruiker het functioneren van uw warmtepomp, en wordt uw klacht niet goed afgehandeld. Combine Energy laat niemand in de kou zitten. Met een keuring of inspectie leggen wij het functioneren van en de gebreken aan een warmtepomp nauwkeurig vast in woord en beeld. Daarmee heeft u een objectief en deskundig rapport in handen om uw klachten of klachtenafhandeling af te wikkelen.

Inspectie en keuring voor fabrikant, installateur en eindegebruiker

Zowel fabrikanten, installateurs als eindgebruikers kunnen Combine Energy inschakelen voor een deskundige en objectieve inspectie of keuring in het geval van:

  • Afgeven installateursverklaring voor subsidie-aanvraag;
  • Voorkomen garantieclaims;
  • Disputen oplossen tussen consumenten – installateurs – toeleveranciers;
  • Gebrekkige werken vaststellen.

Wilt u meer weten over een keuring of inspectie warmtepompen? Laat het ons weten.

Lees hier meer over warmtepompen