Home » Overzicht artikelen » Wat is het maximaal toelaatbare geluidsniveau wat een warmtepomp mag produceren?


Deel dit artikel via

Wat is het maximaal toelaatbare geluidsniveau wat een warmtepomp mag produceren?


De buitenunit van een warmtepomp met ventilator produceert geluid. Maar wist u dat er specifieke normen zijn gesteld aan het geluidsniveau van een buiteninstallatie? Sinds april 2021 gelden er geluidseisen voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmtepompen en airco’s. Deze eisen gelden specifiek voor woningen en woongebouwen. Alvorens een warmtepomp aan te schaffen, is het van belang met uw installateur te overleggen of er aan de geluidseisen wordt voldaan.

Hoeveel geluid mag uw warmtepomp maken

Er is een toegestaan geluidsniveau vastgesteld, gemeten op de erfgrens of op te openen ramen en deuren. In de Regeling Bouwbesluit 2012 kunt u de bepalingsmethode van het geluidsniveau terugvinden. In het bouwbesluit vindt u ook waar en onder welke omstandigheden u moet meten.

Bereken het geluidsniveau van uw warmtepomp

Om het geluidsniveau van de installaties te meten, hebben LBPsight, NVKL, Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen en NVI hun handen ineengeslagen om een rekentool te ontwikkelen. De rekentool geeft een inschatting op basis van akoestische berekeningen wat het vooraf aannemelijk maakt of er voldaan kan worden aan de geluidseis.

De geluidloze thermodynamische warmtepomp van Climer

Ook al voldoet een warmtepomp met ventilator aan alle geluidseisen, als de warmtepomp in werking is produceert deze altijd geluid. In sommige gevallen kan dit hinderlijk zijn.
De thermodynamische warmtepomp van Climer is een van de weinige warmtepompen die volledig geluidloos is. Daarnaast biedt deze warmtepomp nog een aantal andere voordelen. Meer daarover leest u hier.

Voorschriften geluidsniveau warmtepompen woningen

Lees hier meer over warmtepompen