BIO Warmtepompvloeistof verhoogt het rendement en de levensduur van uw warmtepomp

De vloeistof heeft een hogere warmteoverdracht dan water. De warmtepomp draait hierdoor veel rustiger en levert een aanzienlijk hoger rendement.

Gerichtere en gelijkmatige warmteafgifte betekent meer comfort, vooral op de plaatsen waar u het nodig heeft.

BIO Warmtepompvloeistof is vorstbeschermend tot wel -26 graden. Dus ook in strenge winters en bij stroomuitval bent u beschermd tegen bevriezing.

BIO Warmtepompvloeistof is voorzien van beschermende additieven om corrosie tegen te gaan in radiatoren, vloerverwarming, leidingen en uw warmtepomp.

In lage temperatuursystemen vindt groei en afzetting van algen en andere organisme plaats. Door de samenstelling van BIO Warmtepompvloeistof wordt dit voorkomen.

Door het toepassen van LOBID technologie is het systeem voor minimaal 20 jaar beschermt tegen corrosie, vervuiling en andere negatieve invloeden.

In tegenstelling tot vele andere vloeistoffen is de BIO Warmtepompvloeistof milieuvriendelijk en breekt binnen 48 uur af in de natuur.

Als een van de weinige vloeistoffen is de BIO Warmtepompvloeistof voorzien van een Kiwa ATA en NSF mark HT1, getest onder de naam BIO CVF Certificaatnummer K96421.

Home » Producten en diensten » Bio Warmtepompvloeistof

BIO Warmtepompvloeistof beschermt tegen aanslag en corrosie

Bij gesloten warmwaterinstallaties ontstaat vrijwel altijd aanslag en vervuiling als gevolg van elektrochemische corrosie. Dit is een reactie tussen metaaloppervlakken en de ioniserende werking van water. Daarnaast vormen hardheidsafzetting (ketelsteen) en microbiologische vervuiling, vooral bij lage- temperatuursystemen zoals warmtepompen, problemen die vergelijkbaar zijn met corrosie. Deze aanslag en vervuiling leiden tot verlaging van het rendement, verstoppingen, storingen, onnodige service- en reparatiekosten en een kortere levensduur van uw warmtepomp en de rest van uw installatie.
Corrosie (sludge) in de radiatoren zorgen voor een lagere warmteafgifte.
Met Bio Warmtepompvloeistof verhoogt uw het comfort, verlaagt u uw energieverbruik, voorkomt u aantasting van uw installatie en minimaliseert u de kans op bevriezing.

Hoe wij ook uw verwarmingssysteem kunnen voorzien van BIO Warmtepompvloeistof

Besluit u uw verwarmingsinstallatie te voorzien van BIO Warmtepompvloeistof dan komt een van onze installateurs eerst uw installatie inventariseren. Op basis van zijn bevindingen zal hij een advies en offerte uitbrengen. Als u met de offerte akkoord gaat, zullen de volgende stappen genomen worden:

  • Radiatoren en leidingen voorzien van reinigingsmiddel waardoor alle vervuilingen loskomen;
  • Alle radiatoren en leidingen doorspoelen tot dat retourwater schoon is;
  • Radiatoren en leidingen legen en doorblazen;
  • Installatie afvullen met BIO Warmtepompvloeistof en ontluchten;
  • Vloerverwarming en/of radiatoren waterzijdig inregelen.

Door een betere doorstroming van de vloeistof in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. Ook de warmteverdeling tussen de radiatoren wordt beter. Uw verwarmingssysteem is nu energiezuiniger en beschermd tegen aanslag, corrosie en schade ten gevolge van vorst. Bovendien zult u meer comfort ervaren.

Wilt u meer weten over BIO Warmtepompvloeistof of een offerte ontvangen? Neem dan contact op via onderstaande opties.

Line-up

Lees hier meer over warmtepompen